lisart.cz

Volary – pozemky k zastavění stavbami pro bydlení v RD

Call for price

Popis

Pozn. Z objektivních důvodů se realizace výstavby ZTV Finské Domky a prodej pozemků přesouvá na rok 2023.  Nezávazné rezervace zájemců o budoucí koupi zůstávají i nadále v naší evidenci. Nabídka prodeje bude aktualizována po zapracování nového územního plánu do projektové dokumentace.

Připravujeme  prodej pozemků určených platným územním plánem jako plocha  zahrnující stavby na výstavbu v rodinných domech. Lokalita – severozápadní okraj města, za Finskými domky. Rozpracovaná  studie zastavitelnosti navrhuje parcelaci plochy na 14 parcel o výměře od 900 až 2000m2, včetně dopravní infrastruktury a veřejného prostranství.  Realizace zasíťování pozemků a dopravní infrastruktury / ZTV / proběhne v roce 2022.  Podrobnosti o požadavcích   na výstavbu rodinných / např. stavební čáry, výškovou regulaci a základní architektonické podmínky např. tvary a sklony střech, půdorysy staveb)  budou  vycházet z nového územního plánu, předpoklad jeho schválení městským zastupitelstvem je na jaře roku 2022. Prodejní cena pozemků bude stanovena v průběhu realizace ZTV. Město Volary  je turisticky významné město  na Šumavě, ve městě  úplná  občanská vybavenost,   krytý plavecký bazén, konopné lázně , obchodní středisko, vlakové a autobusové spojení, vzdálenost do Prachatic 19 km, na Lipno  17km, na hranici s Německem 19km. Možnost nezávazné rezervace budoucí koupě pozemků . Pro více informací nás kontaktujte. Volba pro zajištění trvalého bydlení.

 

 

 

Chci více informací: info@lisart.cz

Odesláním  dotazu souhlasíte se zpracováním osobních údajů: Informace o zpracování osobních údajů – lisart.cz

  • Adresa: Volary

This style property is located in is currently and has been listed on lisart.cz. This property is listed at . It has bedrooms, bathrooms, and is . The property was built in year.